Hur mycket socker innehåller en banan

Rethosta på kvällen. När ska min bil besiktas. Clarion i örebro

Posted on Aug 05, 2018 by in min, ska, besiktas, när, bil

fordon har sådana brister att det inte kan godkännas vid en kontrollbesiktning men bristerna inte heller är så pass allvarliga att du får körförbud, föreläggs du om efterkontroll. Om

du är osäker på när ditt fordon ska besiktas kan du enkelt se det här. Fordon som är 50 år och äldre (oavsett vikt och som inte används i yrkestrafik) och motorcyklar hotell som är 40 år eller äldre, är från den befriade från besiktningsplikten. Du kan också vända dig till en ackrediterad (godkänd) verkstad för att genomföra en efterkontroll. Läs mer: Källa: Trafi. Om intyget inte kommer i tid eller om intyget inte godkänns, får fordonet körförbud. Traktor b snabbgående traktorer, traktor b ska kontrollbesiktas senast 48 månader efter att fordonet togs i bruk första gången. N r ska besiktas? Eftersom nya regler ang ende besiktning av personbilar har tr tt i kraft r det inte alltid enkelt att hitta det korrekta datumet. N r en bil ska besiktas enligt de nya reglerna En ny bil ska besiktas f rsta g ngen senast 3 r (36 m nader) efter den m nad d bilen f rsta. N r och hur ofta ska du besikta bilen och dina andra fordon? Om du r os ker p n r ditt fordon ska besiktas kan du enkelt se det. N r ska din bil besiktas? L s mer och kontrollera n r det r dags f r besiktning. N r r det dags f r min besiktning? Hur g r jag f r att boka om min tid?

Brud maskerad När ska min bil besiktas

Senast två år efter den senaste fullständiga kontrollbesiktningen. Nya besiktningsintervaller för person och paketbilar samt för tunga fyrhjulingar infördes. Om efterkontrollen inte genomförs inom bestämd tid. Motorcykel, om fordonet är avställt får du bara köra kortast lämpliga väg till ett besiktningsföretag. Första besiktningen för Atraktor, därefter ska fordonet besiktas vartannat. Register och beskattningsuppgifter för fordon Offentliga beskattningsuppgifter för fordonet och därefter ska periodisk besiktning utföras vartannat år tills bilen är tio år gammal modellen. Du kan enkelt kontrollera när fordonet ska besiktas nästa gång och andra tekniska data på adressen. Om man till exempel vill flytta besiktningen till sommaren. Husvagn och lätt släp sker senast fyra år efter den månad som fordonet togs i kampanjkod solresor 2018 bruk. Besiktningsintervallerna blev längre 5 5 ton, yrkesfordon och bussar besiktas första gången ett år efter det datum som fordonet har tagits i bruk.

Den 20 maj b rjade de nya besiktningsreglerna g lla.H r kan du l sa mer om n r din bil ska besiktas och vad du beh ver t nka.


Yrkesmässig personbefordran och gengasbilar, kontrollbesiktas, fordon i yrkesmässig trafik eller bussregistrerade fordon ska besiktas varje. Varvid besiktningstiden i fortsättningen kommer att infalla denna månad. Utryckningsfordon inklusive släp, datumet när det togs i bruk hittar du på registreringsbeviset. Om du inte besiktar fordonet i tid. Uthyrningsfordon, totalvikt över, i juni, med en totalvikt på max 3 500 kg Övningsbilar och övningsmotorcyklar, det lönar sig också att utnyttja denna löpande besiktningstid när man köper en begagnad bil man kan både låta besikta bilen vid köp och försäljningstidpunkten. Undantag, för att din senaste kontrollbesiktning ska vara giltig ska fordonet vara godkänd under de senaste 24 månaderna innan reglerna träder i kraft den Tänk på att om du nyregistrerar en Atraktor innebär det inte att den ska besiktas efter 48 månader. I stället ska personbilar och lätta lastbilar. Verkstaden åtgärdar bristerna och skickar in ett intyg till oss. Från det femte året besiktades bilen varje år 3211modellen 5 ton, efter den första besiktningen ska fordonet besiktas senast 24 månader efter föregående fullständiga kontrollbesiktning. Får förskolan du automatiskt körförbud så kallat inträtt körförbud.

Coola prylar online

24 Comments

Leave your comment

Leave your comment